Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου
+ + -
Αριθμός εισακτέων...αριθμός Εισαγομένων...numerous clausus
Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

 

 

 Αριθμός εισακτέων...αριθμός Εισαγομένων...numerous clausus
. . . . . -2ο-
Αναφορά στα πρώτα χρόνια από την σύσταση του Πανεπιστημίου το 1837.
Στην εικ.1 διαβάζουμε ότι από την ίδρυση του Πανεπιστημίου ήταν προβλεπόμενο να υπάρχουν δίδακτρα, γεγονός που υπήρχε στην Ευρώπη, αλλά δεν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα με κυριότερο λόγο την πενία των οικογενειών της Ελεύθερης Ελλάδας. Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο ήταν ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ενώ ήταν απαραίτητο το απολυτήριο Γυμνασίου. Το ίδιο ελεύθερη ήταν η εισαγωγή Ελλήνων της υπόδουλης Ελλάδας πάνω από την Θεσσαλία. Επίσης υπήρχαν φοιτητές Βούλγαροι , Σέρβοι κ.ά.,θέμα που θα δούμε σε επόμενες μέρες.
Το Πανεπιστήμιο είναι απαραίτητο στην αναγεννημένη χώρα τόσο για την εκπαίδευση, όσο και για το δυνάμωμα της εθνικής υπόθεσης μέσα στην μεγάλη αλλαγή της Οθωμανικής πτώσης .
Στην εικ.2 διαβάζουμε ότι στα τέλη της δεκαετίας ΄50 
"ο αριθμός φοιτητών αυξάνεται με απροσδόκητα γρήγορο ρυθμό" και συζητιέται ο τρόπος μείωσης του. Το μέτρο που προτείνεται είναι : ΔΙΔΑΚΤΡΑ για μείωση της προσέλευσης αλλά και για την αναβάθμιση σπουδών.
Το μέτρο δεν ψηφίζεται στα επόμενα χρόνια και τελικά τα δίδακτρα έρχονται το έτος 1892. 
Προκαλείται μείωση φοιτητών από 1023 άτομα σε 665 και αρκετοί φοιτητές διακόπτουν τις σπουδές τους.
Τα επόμενα χρόνια οι εγγραφές ( υπενθυμίζω: χωρίς εισαγωγικές) αυξάνεται και πάλι.
. . . 
από κείμενο του Κ.ΛΑΠΠΑ στο βιβλίο " ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ στις ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ" σσ.131-152
Προηγούμενη ανάρτηση www.facebook.com/…/phot…/a.262308697457245/866938963660879/…
Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου