Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου
+ + -
Χημεία--Χυμεία--Χημία --1
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

 

 

 Χημεία--Χυμεία--Χημία --1
. . . . . . . . .
Ο Γεώργιος Ματθαιόπουλος θεωρείται ο «πατέρας» του χημικού επαγγέλματος στην Ελλάδα
el.wikipedia.org/wiki/Γεώργιος_Ματθαιόπουλος
Ουσιαστικά είναι ο επιστήμονας που καθιέρωσε την ονοματολογία των Χημικών ενώσεων στην Ελλάδα 
Όπως γράφει στο βιβλίο της φωτογραφίας μαςυπήρξαν δύο τάσεις ευθύς εξ αρχής στην επιστήμη αυτήν.
-Οι αρχαίζοντες προσπαθούσαν να δώσουν με ελληνικές λέξεις πράγματα άγνωστα που ήταν άγνωστα στους προγόνους μας και οι άλλοι που προσπαθούσαν να αποδώσουν με ελληνικό ένδυμα νέα πράγματα.
Για τον καθηγητή Ματθαιόπουλο, όποιος έχει όρεξη, ας διαβάσει το κείμενο του επίσης σπουδαίου Χημικού και μαθητού του Κανδήλη Ιωάννη
http://jupiter.chem.uoa.gr/thanost/Pioneers/II.pdf
από όπου κλέβω ένα ποιηματάκι για τον Μ.Γ
. . . .
θα υπάρξει μια σειρά από αναρτήσεις για την Χημεία στα φροντιστήρια.
Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου