Επιστροφή
 
+ + -
Μία αγγελία ιδιάζουσα και αρκετά ενδιαφέρουσα.
Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

 

 

 Μία αγγελία ιδιάζουσα και αρκετά ενδιαφέρουσα.
Το 1915 είναι μια κακή χρονιά για την πατρίδα και την Ευρώπη. Ο Μεγάλος Πόλεμος, ο Εθνικός Διχασμός, η Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε πολέμους Βαλκανίων καταλαμβάνεται από την Στρατιά της Ανατολής του Σαρράιγ.
Τα σχολεία υπολειτουργούν, με επιτάξεις σχολείων, απαγορεύσεις κυκλοφορίας, περιορισμούς.
Και όμως...
"ένας εκ Παρισίων καθηγητής της ενταύθα Χωροφυλακής, μόνον με 5 δραχμάς μηνιαίως και προκαταβολικώς αναλαμβάνει την διδασκαλίαν...."
Επιστροφή