Επιστροφή
 
+ + -
Το έτος 1978-79 η "μεταρρύθμιση Ράλλη"
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΉ χωρίς ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΈΣ.
.
Το νέο εξεταστικό προβλέπει (αν ψηφιστεί ως έχει) Εισαγωγή χωρίς Εισαγωγικές στις "Κόκκινες" Σχολές χαμηλής ζήτησης και άρα χαμηλής βαθμολογίας.
Υπήρξε κάτι ανάλογο σε προηγούμενες εποχές;
Αναφέρω δυο περιπτώσεις:
. . . . . . . .
Το έτος 1978-79 η "μεταρρύθμιση Ράλλη" κατήργησε το παλιό εξατάξιο Γυμνάσιο και έφερε κάποιες σημαντικές αλλαγές .Μία από αυτές ήταν η παρακάτω:
"ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ του 17.5 - 20, εισάγονται χωρίς εισαγωγικές στις Ακαδημίες -Νηπιαγωγών - Χαροκόπειο".
Οι σχολές αυτές οδηγούσαν τότε σε άμεσο διορισμό. 
. . . . . . . 
Η άλλη εισαγωγή χωρίς εισαγωγικές ανακοινώθηκε αλλά δεν εφαρμόστηκε:
Το 1962 σε μια Ελλάδα τελείως διαφορετική, οι καθηγητές ΔΕΝ δέχονται τον διορισμό, υπάρχουν ελλείψεις στα γυμνάσια και το κράτος μέσα στα διάφορα σχέδια προτείνει και το εξής:
"εισαγωγή ΑΝΕΥ εξετάσεων αποφοίτων με βαθμό τουλάχιστον 16 εις τα μαθηματικά και 14 εις την φυσικήν με την υποχρέωσιν ...μετά διετην φοίτησιν να διακόψουν σπουδάς , να τοποθετηθούν δια μίαν πενταετίαν..κλπ...κλπ"
δείτε αναλυτικότερα εδώ:
www.facebook.com/…/phot…/a.262308697457245/662929017395209/…
Επιστροφή