Επιστροφή
 
+ + -
Βιβλία μιας άλλης ΕΛΛΑΔΑΣ: Μαθηματικά μόνο για Θήλεα !
Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

 

 

 Βιβλία μιας άλλης ΕΛΛΑΔΑΣ: Μαθηματικά μόνο για Θήλεα !

To βιβλίο της φωτογραφίας έχει μια επεξήγηση που εντυπωσιάζει :
"Δια τα Αστικά Σχολεία Θηλέων και τα Ανώτερα ή Γυμνασιακά Παρθεναγωγεία"
Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ έχει αναφερθεί πολλές φορές στις αναρίθμητες μεταρρυθμίσεις της Παιδείας. 
Η μεταρρύθμιση του 1929 έφερε μεγάλες αλλαγές, δεν στέριωσε βέβαια και αυτή΄.
<<Ο σύλλογος των διδασκόντων μπορούσε να παίρνει καίριες αποφάσεις για την αυξομείωση των διδακτικών ωρών των μαθημάτων και τα απογεύματα ελεύθερης εργασίας. Για τα σχολικά βιβλία προβλεπόταν ότι από το υπουργείο θα εγκρίνονταν περισσότερα βιβλία για κάθε μάθημα και οι σύλλογοι διδασκόντων θα επέλεγαν ένα από αυτά, μετά από αιτιολογημένη πρόταση των διδασκόντων. Μαζί με τα καθαρά διδακτικά βιβλία θεσμοθετήθηκε και η χρήση βοηθητικών βιβλίων και ελεύθερων αναγνωσμάτων.>>

Μπορείτε να διαβάσετε για την μεταρρύθμιση αυτήν στον παρακάτω σύνδεσμο του αξιόλογου Κώστα Θεριανού
(Kostas Therianos) :
http://criticeduc.blogspot.com/2017/06/1929-1932.html

Επιστροφή