Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου
+ + -
#Ελληνική Μαθηματική Βιβλιογραφία 7
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

 

 

 #ΕλληνικήΜαθηματική Βιβλιογραφία 7

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των πρώτων Μαθηματικών βιβλίων στην Ελλάδα, ο κ. Aνδρέας Πούλος στην σελ.57 παρουσιάζει την έκδοση των επτά τόμων της
"Πραγματείας Μαθηματικών και Φυσικής " που εκδόθηκε στην Βιέννη το 1807.
Την σειρά των βιβλίων έγραψε ο Λαρισαίος Διδάσκαλος του Γένους ΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος.

Προηγούμενη ανάρτηση:
www.facebook.com/istoriko.arxeio.frontistwn/posts/617508871937224

Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου