Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου
+ + -
#Ελληνική Μαθηματική ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 5
Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

 

 

 Συνεχίζοντας στην Εισαγωγή του βιβλίου, γράφει ο κ. Ανδρέας Πούλος τα εξής στην σελ 24.
"Από τα τέλη του 17ου αιώνα άρχισαν να πληθαίνουν οι λεγόμενοι “ Διδάσκαλοι του Γένους”. Αυτοί ήταν κυρίως κληρικοί, ή άτομα που επέλεγαν το σχήμα του κληρικού επειδή έτσι μπορούσαν να δράσουν μέσα στην Τουρκοκρατία, μια και αυτή, μόνο στην Εκκλησία άφηνε ορισμένη ελευθερία. Η ανάπτυξη του μαθηματικού βιβλίου αυτής της περιόδου είναι συνδεδεμένη με το κίνημα αλλαγών καί στα εκπαιδευτικά πράγματα[....] Ήταν ο μοχλός των νεωτεριστών για μια εκπαιδευτική αλλαγή. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι συντηρητικές δυνάμεις, όπως θα διαπιστώσουμε στην συνέχεια, ποτέ δεν είδαν με καλό μάτι την εξάπλωση του μαθηματικού βιβλίου". 
Μετά τον Ψελλό, τον Μεθ.Ανθρακίτη, τον Γλυζώνιο, σήμερα διαβάζουμε για τον Ευγένιο Βούλγαρη.
Προηγούμενη ανάρτηση www.facebook.com/istoriko.arxeio.frontistwn/posts/611172815904163
Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου