Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου
+ + -
«Ομιλος για την Ιστορία των Μαθηματικών»
Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

 

 

Το 1983 νεαροί μαθηματικοί δημιουργούν στο Παράρτημα της ΕΜΕ Θεσσαλονίκης μια Ομάδα μελέτης της Ιστορίας των Μαθηματικών.
Το 1986 ο «Ομιλος για την Ιστορία των Μαθηματικών» εκδίδει οκτασέλιδα τεύχη, χέρι με χέρι, στα οποία εξηγεί την αναγκαιότητα ύπαρξης του ομίλου.
Στην εικ.1 βλέπουμε το Τεύχος 2 και 3του 1986 με άλλες εργασίες του Ομίλου.
Εκδίδει και ένα Ημερολόγιο με μορφές μαθηματικών, καλλιτεχνικά επιμελημένο, το οποίο στην συνέχεια...επιμελήθηκαν οι μαθητές μου δεόντως! (εικ2-3)
Η ιδρυτική διακήρυξη του Ομίλου αναδημοσιεύθηκε με ευμενή σχόλια και στο τεύχος 26 του περιοδικού «Σύγχρονη Εκπαίδευση».
Ένας από τους βασικούς συντελεστές της ομάδας είναι ο Γιάννης ΘΩΜΑΊ΄ΔΗΣ με πρώτη παρουσίαση την «Προϊστορία και εξέλιξη των λογαριθμικών εννοιών».
Σε συνέντευξη του Ομίλου στο περιοδικό ΔΙΑΣΤΑΣΗ τεύχος 1 του 1983, του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΜΕ, διαβάζω :
« Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση παρουσιάζονται με τρόπο ιδιαίτερα φορμαλιστικό και προβάλλεται κύρια η λογική σχέση των συμβόλων. Αυτή η τακτική οδήγησε στην μυθοποίηση των μαθηματικών και συνετέλεσε στο να γίνουν απρόσιτα.
Προσπαθώντας όμως να δει κανείς πίσω από αυτήν την ξερή λογική φτάνει στην σύνδεσή τους με την πραγματικότητα. Ετσι οδηγείται στην ιστορική αναζήτηση, στην αποκάλυψη της κοινωνικής συνάρτησης και την απομυθοποίηση τους, ως στοιχείο της πολιτιστικής εξέλιξης της ανθρωπότητας.»
Ο Γιάννης Θωμαίδης παθιασμένος με την Ιστορία Μαθηματικών, συνεχίζει την έρευνα, ιδιαίτερα στη πρώιμη ιστορία της Άλγεβρας και το έργο του Διόφαντου, τη σχέση της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών με την ιστορική τους εξέλιξη καθώς και την ανάπτυξη συναφών διδακτικών εργαλείων και δραστηριοτήτων.
Είναι συγγραφέας 8 βιβλίων (εκτός και αν έχω χάσει μερικά) και έχει δημοσιεύσει πολλές σχετικές εργασίες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.
Στα βιβλία του Οργανισμού υπάρχουν Ιστορικά σημειώματα του.
Mαθητής και αργότερα φίλος του Θ. Καζαντζή, αφιερώνει εργασίες π.χ www.slideshare.net/gdoubos/t-55389033 στην μνήμη του και ομιλία στην εκδήλωση της ΕΜΕ στην Βέροια το 2003 www.emeimathias.gr/…/upl…/apollonios/apollonios-tefxos_1.pdf
Ο Γ. Θωμαίδης διετέλεσε το 2000- 2001 διευθυντής του νεοϊδρυθέντος Πειραματικού Σχολείου Παν. Μακεδονίας και από το 2007 ασκεί καθήκοντα σχολικού συμβούλου.
Έχει επίσης διδάξει Μαθηματικά, Ιστορία και Διδακτική των Μαθηματικών στο τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. και σε σχολές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011–12 διδάσκει το μεταπτυχιακό μάθημα "Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδακτική τους" στο τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.και επίσηςστο Π.Τ.Δ.Ε ΤΟΥ Α.Π.Θ.και του Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας.
΄Οσοι βρεθούμε στο Συνέδριο του Ηρακλείου θα ακούσουμε τον Ιστορικο-Μαθηματικό να αναλύει στα Σεμινάρια Μαθηματικών : «Τον ρόλο των προαπαιτούμενων γνώσεων στην εξεταστέα ύλη της Ανάλυσης», καθώς και την συμμετοχή του στις εργασίες του Ιστορικού Αρχείου Φροντιστών.
Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου