Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου
+ + -
Ξεξάκης Μανόλης
Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

 

 

Ξεξάκης Μανόλης 
Στα χρόνια του ογδόνταβάλε ο ποιητής και πεζογράφος Μανόλης Ξεξάκης συγγράφει και διδάσκει.
Στο υπόγειο του Μπαρμπουνάκη αγόρασα το ΄81 το πρώτο του ποιητικό βιβλίο " Ασκήσεις Μαθηματικών". εικ.2
Το φροντιστήριο του ήταν στην Κοσμά Αιτωλού, εδώ στην Θεσσαλονίκη, εικ.1 . Η δύναμη της γραφής τον πήρε από το
σινάφι μας και έγινε ο Μανόλης ΞΕΞΑΚΗΣ, ο συγγραφέας και ποιητής.
Επιστροφή
 
Φωτογραφίες Άρθρου