Πανελλαδικές Εξετάσεις 2007

Οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2007
ΜΑΘΗΜΑ     ΕΚΦΩΝΗΣΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ         ΑΠΑΝΤΗΣΗ    
Ανάπτυξη Εφαρμογών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητ. Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βιολογία Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ηλεκτρολογία Τεχνολ. Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ιστορία Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μαθηματικά Θετ. & Τεχν. Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρ. Κατεύθ. ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φυσική Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φυσική Θετ. & Τεχνολ. Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολ. Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 

Επιστροφή στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2007