Πανελλαδικές Εξετάσεις 2005

Οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2005
ΜΑΘΗΜΑ     ΕΚΦΩΝΗΣΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ         ΑΠΑΝΤΗΣΗ    
Ανάπτυξη Εφαρμογών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βιολογία Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βιολογία Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ιστορία Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φυσική Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Xημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 

Επιστροφή στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2005