Σκοπός Συνδέσμου

Στην τελευταία γενική μας συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο του 2004, είχαμε δεσμευθεί για την κατασκευή αυτής της ιστοσελίδας, που σκοπός της είναι μια άμεση επικοινωνία μεταξύ μας για ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και γενικότερα ενημέρωσης για τον κλάδο μας. Ο συνδυασμός της δικής μας ιστοσελίδας με αυτή της Ο.Ε.Φ.Ε., πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει όλους μας για έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία μας.

Συγχρόνως όμως θα μας δώσει την ευκαιρία να προβάλλουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής μας και όχι μόνο δραστηριότητας σε όλους όσους θα ήθελαν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας.

Πιστεύοντας ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο επικοινωνιακό αλλά και γενικότερα της προβολής του έργου μας, ζητάμε την συνδρομή όλων των συναδέλφων για την καλύτερη επιτυχία του σκοπού της ιστοσελίδας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου