Επιστροφή
 
+ + -
Πως χτίζεται το αφορολόγητο
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

 

 

Τελικά επελέγη η ευκολότερη οδός για το κτίσιμο  του αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα. Αυτό προκύπτει από την απόφαση της υφυπουργού οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, σύμφωνα με την οποία οι φορολογούμενοι για να κερδίσουν φοροαπαλλαγή από 1.900 ως 2.100 ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αγορές με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ανάλογα με το εισόδημά τους και συγκεκριμένα:
- 10% του εισοδήματος ως 10.000 ευρώ.
- 15% από 10.001 ως 30.000
- 20% πάνω από 30.001 με ανώτερο ποσό τις 30.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι όσοι συγκεντρώσουν λιγότερες αποδείξεις θα πληρώσουν παραπάνω φόρο ίσο με το 22% της διαφοράς που προκύπτει αν από το απαιτούμενο ποσό αφαιρεθεί εκείνο που συγκεντρώθηκε με τις αγορές.

Σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ:
- Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά.
- Αλκοολούχα ποτά και καπνός.
- Ένδυση και υπόδηση.
- Στέγαση με εξαίρεση τα ενοίκια που δεν περιλαμβάνονται.
- Διαρκή αγαθά, όπως ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, καθώς και είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.
- Μεταφορές με την εξαίρεση της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
- Επικοινωνίες, δηλαδή τηλέφωνα σταθερά, κινητά και ιντερνέτ
- Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
- Εκπαίδευση, δηλαδή φροντιστήρια όλων των κατηγοριών.
- Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.
- Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

Όσον αφορά στις δαπάνες υγείας διευκρινίζεται ότι ισχύει διαφορετικό καθεστώς και η έκπτωση είναι ίση με 10% υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη ξεπερνά το 5% του εισοδήματος.
Επίσης στη λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).
Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εξαιρούνται, αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν χάρτινες αποδείξεις ίσης αξίας: οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Επίσης από την υποχρέωση εξαιρούνται:
- Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.
- Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και    συνταξιούχων.
- Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,
- Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
- Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους.
- Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
- Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
- Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή.
- Οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Τέλος διευκρινίζεται ότι το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Επισημαίνεται ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής δεν απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων.

(Πηγή: newsit)

Επιστροφή