Επιστροφή
 
+ + -
Βάσεις 2012
Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

 

 

                                               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011

1. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 90%  ΣΥΓΚΡΙΣΗ2012-2011-90%.xls

2. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 10%  ΣΥΓΚΡΙΣΗ2012-2011-10%.xls

3. Για Τεχνολογικά Ιδρύματα του ΕΠΑΛΑ’ ΣΥΓΚΡΙΣΗ2012-2011-ΕΠΑΛΑ'.xls

 

 

2.ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

 

  1. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% (H-90%.xls)
  2. Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% (E-90%.xls)
  3. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% (10%.xls)
  4. Ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)                        (ΕΠΑΛΑ'-Η.xls)
  5. Εσπερινά ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)                        (ΕΠΑΛΑ'-Ε.xls)

 

  

 

Επιστροφή