Επιστροφή
 
+ + -
ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

Ο Σύλλογός μας εξασφάλισε σε συνεργασία με το ΕΥ CLUB την πραγματοποίηση δωρεάν προληπτικών ιατρικών ελέγχων στα Πολυϊατρεία Doctor Care.

Συγκεκριμένα:

Κάθε μέλος του Συνδέσμου, δικαιούται ειδικό έντυπο (παραπεμπτικό), για την πραγματοποίηση μίας εκ των τριών  παρακάτω εξετάσεων, χωρίς κόστος, μετά από ραντεβού.                                                                

 Ηλεκτροκαρδιογράφημα

 Λιπιδαιμικό έλεγχο (Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL)

 Εργαστηριακό, προληπτικό έλεγχο προστάτη (εξέταση PSA)

Οι εξετάσεις συνοδεύονται και από ιατρική αξιολόγηση από ειδικό ιατρό των Πολυϊατρείων 

Καταληκτική ημερομηνία για την αξιοποίηση της προσφοράς θα είναι έως και 45 ημέρες από την ημέρα παραλαβής του παραπεμπτικού. 

Περάστε άμεσα από τα γραφεία του Συνδέσμου  για να παραλάβετε τα παραπεμπτικά σας ή επικοινωνήστε με το Φροντιστήριο που συνεργάζεστε ώστε να αποσταλούν εκεί!

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το Σύνδεσμο. 
 

 
Επιστροφή