Επιστροφή
 
+ + -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση του στις 11 Φεβρουαρίου 2010 αποφάσισε την ανανέωση και τον έλεγχο του μητρώου μελών του Συνδέσμου.
Με την παρούσα επιστολή απευθυνόμαστε σε όλους όσους κατέχουν άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου.
Στόχος της απόφασης αυτής είναι η τακτοποίηση του μητρώου μελών και η ανάρτηση του στον κόμβο του Συνδέσμου και της ΟΕΦΕ.
Στο site του συνδέσμου στο εξής θα υπάρχει το μητρώο μελών (φυσικά πρόσωπα) αλλά και πίνακας όλων των νόμιμα αδειοδοτημένων χώρων  λειτουργίας φροντιστηρίων, μελών του Συλλόγου μας.
Σε όλες τις μελλοντικές καταχωρήσεις στα μέσα ενημέρωσης θα καταβληθεί προσπάθεια να αναφέρονται κατά περιοχή, τα νόμιμα, αδειοδοτημένα Φροντιστήρια μέλη μας.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας μας αυτής, χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου η κ.Μορέλλου Σοφία θα επικοινωνήσει με όλους όσους κατέχουν άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου.
Όσοι είναι ήδη μέλη μας πρέπει να υποβάλλουν με επιστολή στα γραφεία του Συνδέσμου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
            1) Αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής (υπάρχει στο site info@sfbe.gr)
            2) Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας και της τελευταίας ανανέωσης της άδειας ίδρυσης.
            3) i) Για όσους έχουν ατομική επιχείρηση: φωτοτυπία της έναρξης στην εφορία.
                ii) Για όσους έχουν εταιρία: Φωτοτυπία της σελίδας του εγκεκριμένου από το πρωτοδικείο καταστατικού. Στη σελίδα πρέπει                     να φαίνονται τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στην εταιρεία.
      
Σας επισυνάπτουμε το απόσπασμα του καταστατικού όπου αναφέρεται  ποιοι έχουν το δικαίωμα να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου. Στο site του Συνδέσμου μπορείτε να δείτε ολόκληρο το καταστατικό.

ΜΕΛΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι όλοι όσοι έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φροντι¬στηρίου Γενικής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Εκπαίδευσης, καθώς και την τελευταία ανανέωση της άδειας ίδρυσης. Επίσης, οι συνεταίροι των πα¬ραπάνω εκπαιδευτικοί με αποδεικτικό στοιχείο τη γραπτή μεταξύ τους εταιρεία και τη συμπλήρωση του 21ου χρόνου της ηλικίας τους, καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι ως φυσικά πρόσωπα. Επίσης, μπορούν να είναι μέλη και όσοι μετέχουν σε Διοί¬κηση των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών αλλά έχουν την επαγγελματική ιδιότητα από τη φροντιστηρια¬κή τους ιδιότητα. Διευκρινίζεται ότι κάθε μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος και άλλου ομοειδούς Σωιματείου, όπως και ο Σύνδεσμος μπορεί να είναι μέλος σε δύο το πολύ ομο¬σπονδίες από τις οποίες η μία να είναι κλαδικού χαρακτήρα και η άλλη γενικού ή τοπικού χαρακτήρα. Τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, εφ' όσον δεν καθυστερούν στο ταμείο του Συνδέσμου καμία συνδρομή. Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή ενός χρόνου, όπως προβλέπεται στο καταστατικό του Συνδέσμου, αποκλείονται αυτοδίκαια από τη Γενική Συνέλευση. Επίτιμα μέλη, που ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των τακτικών με¬λών, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση όσοι συν¬τέλεσαν στην πρόοδο του Συνδέσμου σε εξαιρετικό βαθμό• αυτά έχουν όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιώματα αλλά δεν μετέχουν στις Συνελεύσεις και στις συζητήσεις• αν μετέχουν, οι Συνελεύσεις ακυρώνονται. 
Τονίζουμε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία θα γίνει μόνο με όσους έχουν άδεια ίδρυσης και την έχουν ανανεώσει για τη σχολική χρονιά 2009 – 2010. Αυτοί έχουν την ευθύνη να δηλώσουν και τους συνεργάτες – συνεταίρους τους.
Τα ίδια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλουν και όσοι δεν είναι μέλη μας και θέλουν να εγγραφούν.
Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως 15 Μαρτίου 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια θα εγκρίνει το μητρώο μελών του Συλλόγου μας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή των μελών μας είναι 60 ΕΥΡΩ το χρόνο. 
Τα μέλη μας πρέπει να τακτοποιήσουν τις συνδρομές των ετών 2008 – 2009 και 2010.
Η συνδρομή μπορεί να καταβληθεί και με απευθείας κατάθεση στο Λογαριασμό του Συνδέσμου στη ALPHA BANK.     
Αρ. Λογ. 708002002007271

ΙΒΑΝ: GR28 0140 7080 7080 0200 2007 271

Προσοχή 
Πρέπει να αναγραφεί το όνομα του καταθέτη .Στη συνέχεια το καταθετήριο έγγραφο πρέπει να αποσταλεί με  fax  τον αριθμό 2310446845 (Άρης Τεμεκενίδης, ταμίας) ώστε να εκδοθεί απόδειξη.
 Συνάδελφοι: Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη. Αναμένονται σημαντικές αλλαγές (Φορολογικό, εξεταστικό, εργασιακό). Κρίσιμο είναι και το θέμα της συλλογικής σύμβασης εργασίας στα φροντιστήρια.  Χρειαζόμαστε συλλογικά όργανα ισχυρά, με οικονομική αυτάρκεια.
 Σας καλούμε όλους να εγγραφείτε στο σύλλογο.
Να δυναμώσουμε ώστε να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε αυτά που δικαιούμαστε ως τμήμα της νομικής ιδιωτικής εκπαίδευσης της χώρας μας. Η προσπάθεια δε μπορεί παρά να είναι συλλογική και δεν πρέπει να αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Καλή χρονιά με υγεία και προκοπή
Θεσσαλονίκη 11 Φεβρουαρίου 2010
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γραμματέας  Αμπατζίδης  Κώστας                                                                  Τζακόπουλος Απόστολος
 
 
 


Επιστροφή